Veel projecten mislukken, zowel bij de (semi)overheid als in de commerciële sector. Het faalpercentage wordt geschat op circa 70%. Een op de drie projecten leidt zelfs tot verslechtering van de situatie. Gebrek aan heldere informatie en gebrek aan consistente communicatie spelen hierin vaak een belangrijke rol. Of het nu gaat om een innovatieproject in het onderwijs, een verandering in de zorg, een nieuwe opzet van uw HR-beleid, een productlancering, een wetenschappelijk onderzoek of een cultuurverandering in uw organisatie - wij dragen er als bureau graag aan bij dat de projectcommunicatie wél op orde is.