Vanaf 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling (WKR) toepassen. Kennisintensieve dienstverleners zoals salarissoftwarebedrijven, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren staan voor de uitdaging om klanten gericht te ondersteunen bij 'Operatie WKR'. Communicatie speelt hierbij een sleutelrol. Hoe kun je als adviseur WKR-kennis omzetten in interessante content voor klanten? Hoe kun je als organisatie je eigen medewerkers optimaal informeren?

De nieuwe werkkostenregeling vraagt van betrokken partijen veel organisatie en veel communicatie. R&Z biedt bedrijven, instellingen en branches ondersteuning bij 'Operatie WKR'. We bedenken en maken passende middelen. Dat kunnen informatieve brochures zijn, blogs, boekjes of een thematisch online magazine. Maar ook nieuwe instructies voor salarissoftware, kennisportals of een opgefrist personeelsreglement. 


Portfolio

Zoetwaren.nl

inkomensplaza

Aanpak verzuim VO Kansenpakker Tempo-Team
Paritaire portal: 
zoetwaren.nl

Delta Lloyd 
Inkomenplaza

Brochure: 
verzuim VO

HR-campagne: 
Tempo-Team

Brochure arbeidsvoorwaarden Rijk Rijksweb personeel Sociaal jaarverslag Rijk
Arbeidsvoorwaarden:
brochure BZK
 
Dossier
Loonheffingen 
Rijksweb
Personeel
 
Sociaal Jaarverslag
Rijk