Brieven, e-mails, webteksten, brochureteksten: ze winnen aan kracht als ze een uniforme uitstraling hebben. In de tekstopbouw. In de toon. Op zinniveau. Op woordniveau. En zelfs op het niveau van leestekens. Afspraken hierover komen terecht in een schrijfwijzer. Bij R&Z is dat niet anders. Al gaan we wel een stap verder: onze Schrijfwijzer Plus geeft elke tekstschrijver ook de handvatten om authentiek te communiceren. Oftewel in de taal en toon die past bij de belangrijkste waarden van een organisatie.