UWV signaleert in zijn juninota een 'duidelijk afvlakkende groei' van het aandeel eigenrisicodragers Ziektewet in de loonsom. Een opmerking die ook in de januarinota al te vinden was. Maar die naarmate de tijd verder verstrijkt steeds vatbaarder wordt voor kritiek.

Het is maar waar je mee vergelijkt...

Want ja, als je zoals UWV vergelijkt met de periode 2014-2015, dán vlakt de hellingshoek wel af. In dit jaar direct na de ingang van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) waren grote en middelgrote werkgevers voor het eerst volledig, respectievelijk deels financieel verantwoordelijk voor hun eigen ZW-instroom. En voor doorstroom vanuit de Ziektewet naar de WGA. In reactie daarop nam de behoefte aan eigen regie sterk toe. Het aandeel eigenrisicodragers Ziektewet ging in één ruk van een verwaarloosbare 6 procent naar maar liefst 31 procent. Een stijging met liefst 25 procentpunten, het zou opmerkelijk zijn als zo’n groeistuip zich nog eens voordoet.

Je kunt ook zeggen dat de groei vrij stabiel is

Een vergelijking met de periode 2015-2016 levert wellicht een betrouwbaarder beeld op. Toen steeg het aandeel eigenrisicodragers Ziektewet van 31 procent naar 36 procent. Leg je daar UWV’s eigen verwachting voor 2017 naast (aandeel ERD ZW 40 procent), dan doemt er opeens een beeld op van vrij stabiele groei.

De echte vraag is wat er bij de WGA gebeurt

Maar het is de vraag is of die 40 procent in werkelijkheid niet wordt overtroffen. Iedereen die iets van de materie afweet, zal bevestigen dat de bepalende factor hier wordt gevormd door de ontwikkelingen bij de WGA. Die staat voor een ingrijpende wijziging. Als laatste stap van de eerder genoemde Wet BeZaVa krijgen werkgevers de kans om eigenrisicodrager te worden voor de volledige WGA, dat wil zeggen WGA-vast en WGA-flex. Iets simpeler gesteld: wie ook graag eigen regie wil voor de tien jaar nadat een ZW’er is doorgestroomd naar de WGA, krijgt nu de kans.

Ziektewet en WGA hangen nauw samen

De Ziektewet is een belangrijk, zo niet cruciaal, voorportaal tot de WGA. Volgens de laatst bekende cijfers (2014) bestaat de instroom in de WGA voor liefst 54 procent uit ZW-vangnetters. Zo goed als alle verzekeraars stellen bij eigenrisicodragen voor de WGA vanaf 2017 dan ook de voorwaarde dat de werkgever de Ziektewet erbij neemt. Oftewel: geen verzekering eigenrisicodragerschap WGA zonder eigenrisicodragen voor de Ziektewet.

Is stabilisering eigenlijk wel realistisch?

De vorige wijziging in de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers leverde een vervijfvoudiging van het aandeel eigenrisicodragers voor de Ziektewet op. Nu doet zich weer zo’n belangrijke wijziging voor, maar verwacht UWV desondanks dat de groei van het aandeel eigenrisicodragers bij de Ziektewet licht afneemt. En dat bij de WGA (quote:) 'de verzekeringsmarkt zich vanaf 2017 stabiliseert'.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik waag het te betwijfelen.

Deze blog is ook verschenen op LinkedIn.


Deze blogpost werd geschreven door Roel van Dooren, senior redacteur, adviseur en projectmanager bij Ravestein & Zwart. Veelvraat als het gaat om inhoudelijke kennis. Bron van werkplezier: ingewikkelde materie helder, toegankelijk en aantrekkelijk verwoorden.